Taśmociągi i ich naprawa

Taśmociąg to zespół połączonych ze sobą szeregowo kilku lub nawet kilkunastu przenośników taśmowych. Często mylnie bywa utożsamiany z przenośnikiem taśmowym, niekiedy wręcz używa się synonimicznie tych nazw, chociaż jest to błędne. Taśmociągi są zdecydowanie dłuższe od przenośników, więc w praktyce różnicę można zauważyć na pierwszy rzut oka.

Taśmociągi służą do transportu różnorodnych elementów i znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym m.in. górnictwie, energetyce, przemyśle spożywczym, portach przeładunkowych, hutnictwie, rolnictwie itd. Pozwalają na sprawny transport wyrobów (np. kartony, skrzynki, pojemniki, arkusze blach itp.), ale wykorzystywane są też przy sortowaniu czy rozdzielaniu towarów, głównie o stosunkowo niewielkich gabarytach i masie. Odgrywają istotną rolę w systemach automatyzacji produkcji.

Specyfika zastosowania taśmociągów

Taśmociągi są stosunkowo tanie w zakupie, jednak generują pewne koszty eksploatacyjne. Ze względu na fakt, że w zakładach przemysłowych wykorzystywane bywają do intensywnej pracy, narażone są na usterki. Dochodzi do nich z różnorodnych powodów. Z czasem może dochodzić do zużycia, co objawia się np. nieodpowiednim napięciem taśmy. Oprócz tego zwykle oczekiwana jest bezpoślizgowa współpraca taśmy z bębnem napędzanym lub hamowanym, więc kiedy ten warunek nie zostanie spełniony, ujawniają się nieprawidłowości w pracy urządzenia. Może też dochodzić do zbiegania taśmy, czego przyczyną są m.in. przesunięcie i ukosowanie zestawu, niecentryczny załadunek, źle wykonane złącza itp. W skrajnych przypadkach dochodzi do rozległych zniszczeń taśmociągu. Oczywiście przykładów awarii może być sporo i w większości przypadków oznaczają one przestoje w pracy.

Usterki taśmociągów i ich naprawa

Taśmociągi, jak zdecydowana większość innych wyrobów z gumy, nie podlegają jednak wyłącznie zużyciu i uszkodzeniom całkowitym, które uniemożliwiałyby ich dalsze użytkowanie. W razie wystąpienia wielu rodzajów usterek możliwa jest ich skuteczna naprawa. Nasza firma specjalizuje się w regeneracji i naprawie taśmociągów. Dokonujemy diagnostyki, prowadzimy serwis taśmociągów i dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym. Dzięki temu zapewniamy kompleksowy zakres usług — począwszy od montażu i demontażu na przenośnikach, poprzez czyszczenie i suszenie taśmy, usuwanie szkód obrzeży, zaklejania dziur, aż po wprowadzenie zabezpieczenia obrzeży.

Naprawa taśmociągów — rozwiązanie skuteczne i ekologiczne

Naprawa taśmociągów jest korzystnym rozwiązaniem nie tylko z uwagi na możliwość skutecznego i stosunkowo oszczędnego usunięcia wszelkich usterek, ale również ze względów ekologicznych. Gdyby nie można było dokonać napraw, każdy uszkodzony element taśmociągu byłby wyrzucany i zastępowany nowym. To z kolei generowałoby bardzo dużą ilość odpadów gumowych, które stanowiłyby obciążenie nie tylko na środowiska naturalnego, ale również przedsiębiorstwa, powodując straty finansowe.