Na czym polega naprawa opon?

Naprawa opon to ekonomiczna alternatywa inwestycji w nowy komplet. W wyniku procesów naprawczych można zniwelować uszkodzenia mechaniczne, eksploatacyjne, fabryczne i montażowe. Zakład wulkanizatorski bez problemu naprawi niewielkie uszkodzenia na czole opony, płytkie nacięcia na ścianie bocznej czy przebicia punktowe o maksymalnej średnicy 5 milimetrów. Pamiętajmy przy tym, że maksymalna trwałość opony to 10 lat. Sprawdźmy, jak wygląda naprawa opon w praktyce?

 

Naprawa opon krok po kroku

 

  1. Diagnozowanie problemu w serwisie opon. Pierwszym krokiem w procesie naprawy opon jest prawidłowe zdiagnozowanie problemu. Pracownik z serwisu opon dokona szczegółowych oględzin i stwierdzi, jaka jest przyczyna uszkodzenia. Na tej podstawie zostanie dobrana odpowiednia metoda naprawy i narzędzia do usunięcia uszkodzenia. Uszkodzenia opon klasyfikowane są nie tylko ze względu na sposób powstania (rozcięcie, przebicie, ubytek gumy), ale także ze względu na miejsce wystąpienia (czoło, bark, bok, stopka). Uszkodzenie zostanie zmierzone w kierunku radialnym i osiowym. Wkład naprawczy dobierany jest w zależności od uzyskanej wartości. Wulkanizator sprawdzi też klasę prędkości opony.
  2. Przygotowanie opony do procesu naprawy. Przed rozpoczęciem właściwego procesu naprawy, uszkodzona opona musi zostać prawidłowo przygotowana do zabiegu. Konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni opony. Wykorzystuje się w tym celu ściernicę kulową lub promieniową oraz preparaty chemiczne. Wulkanizator zaokrągli ostre krawędzie i wykona proces szorstkowania, czyli wykonywania szczeliny wokół uszkodzonego miejsca. W wyniku szorstkowania wokół uszkodzonego miejsca zostaje wytworzony lej.
  3. Wulkanizacja, czyli wypełnienie ubytków. Uszkodzenie w postaci ubytku musi zostać wypełnione przy użyciu dobranego wcześniej wkładu naprawczego. Proces wypełniania ubytków to wulkanizacja, czyli sieciowanie kauczuku w celu uzyskania masy gumowej o oczekiwanych właściwościach. Wytworzony lej smarowany jest płynem wulkanizacyjnym, a następnie wypełniany mieszanką gumową. Po wypełnieniu trzeba go dodatkowo pokryć rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik odparowuje i dopiero wtedy można umieścić w ubytku wkład naprawczy. Po 24 godzinach wypełniony ubytek smarowany jest preparatem gazoszczelnym. Na sam koniec można przeszlifować miejsce naprawy, aby uzyskać gładką powierzchnię.
  4. Bieżnikowanie na gorąco lub na zimno. Bieżnikowanie to proces, w wyniku którego można przywrócić parametry fizyczno-mechaniczne oponie zużytej w wyniku naturalnej eksploatacji. Proces bieżnikowania można przeprowadzić dopiero po usunięciu uszkodzeń przebiciowych. Istnieją dwie drogi do przeprowadzenia bieżnikowania. Bieżnikowanie na zimno wykorzystuje metody chemiczne, natomiast bieżnikowanie na gorąco wykorzystuje metody termiczne. Na osnowę opony nakłada się folię podkładową, a potem podgrzany do około 35°C pasek mieszanki bieżnikowej. Opona umieszczana jest potem w formie, aby nadać bieżnikowi oczekiwany kształt. Bieżnikowanie, podobnie jak wulkanizacja, rozpoczyna się szorstkowaniem, polegającym w tym przypadku na usunięciu pozostałości starego bieżnika.
  5. Końcowe prace kontrolne i wykończeniowe. Ostateczna kontrola procesu bieżnikowania przeprowadzana jest za pomocą urządzeń ultradźwiękowych lub rentgenowskich. Kontrola jakości przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami i wymaga dokonania oględzin wewnętrznych i zewnętrznych. Wszystkie rozwarstwienia, pęcherze czy błędy naprawcze są niedopuszczalne. Nierówności i niedoskonałości estetyczne można na sam koniec wyrównać szlifierką. Po procesie naprawy oponę można także pomalować roztworem asfaltu z benzyną lakową.